Monday, April 04, 2005

شنوندگان عزیز به گیرنده ها ی خود دست نزنید!

خانمها و آقایان عزیز سلام,
فایل صوتی ای که دارید میشنوید فقط یک فایل آزمایشیه و در اولین فرصت یک فایل درست و حسابی جاشو میگیره!
بنابرین پیشنهاد میشود تا زمانی که از شنیدن این صدا های قر و قاتی سردرد نگرفته اید(!) از این اینجا در نرین!!!