Monday, April 11, 2005

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم

اینجا هامبورگ است,رادیو هامبورگستان
بازدید کنندگان محترم سلام
همینطور که میبینید ظاهر رادیو هامبورگستان تغییرات جزئی پیدا کردهو در آینده ای نزدیک باطنش هم بهتر از اینی که هست خواهد شد.
در حال حاضر مشغول تهیه گزارشی در مورد فعالیت های هشت ساله گذشته "جامعه زنان ایرانی هامبورگ" هستم که بزود ی آنرا خواهید شنید!
به قول قدیمی ها,گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم!